Mensen maken Roermond samen.

 

Wie door de oude binnenstad van Roermond loopt, wordt opgeroepen om actief te worden als vrijwilliger!

 

De Fotoclub Herten is gevraagd om foto’s te maken van de vele actieve vrijwilligers. De kinderboerderij opknappen, de vrijwilligers bij de sportclubs, de Roermondse Reddingsbrigade, en nog veel meer.

 

Vrijdag 5 augustus 2022 werd de fototentoonstelling met als moto: 

“Mensen maken Roermond samen”, in ’t Paradies geopend.

 

Voorafgaand aan de opening werden we ontvangen met koffie en vlaai.

Na enige vertraging werd gestart met de officiële opening.

 

Dit zou door onze burgemeester, Mevrouw Donders, gebeuren maar zij was verlaat door fileperikelen op de A2.
Na een voorwoord namens Actief Roermond werd aan een van de vrijwilligers, Miep Bongaerts gevraagd de honneurs waar te neem en het ballonnenlint door te knippen.

 

Daarna werd de expositie door de aanwezigen bekeken. Ondertussen sloot ook de burgemeester zich aan bij de groep.

 

Na afloop sloot zij af met een betoog over het belang van vrijwilligers en dus ook van het doel van deze expositie.

Na een hapje en een drankje werd de middag besloten.

 

Foto's: Frans en Pieter.