Copyrights

De foto's op deze site zijn gemaakt door leden van onze club. De fotograaf zelf is de rechthebbende van de genomen foto. Het is niet toegestaan de foto te kopieeren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De beste kans om toestemming te krijgen heeft u als u kunt aangeven waarvoor de foto gebruikt gaat worden en wat het bereik is van de uiting. Gebruik ons contactformulier om uw verzoek toe te lichten.